אזרחות

על המקצוע
אזרחות הוא מקצוע מרתק ואקטואלי. בשיעורים אנו דנים בדילמות הקשורות לחיים במדינה יהודית ודמוקרטית ובדילמות בין אזרח למדינה.
הלימוד מתבצע דרך פרויקטים ובצוותים. התלמידים מתנסים במיומנויות: למידה עצמאית, חשיבה ביקורתית, ניסוח עמדה אישית, יצירתיות ועוד.

מה לומדים?
הרעיון הלאומי, סוגי מדינות לאום.
הכרזת העצמאות.
מאפייני המדינה הדמוקרטית: זכויות האדם והאזרח, עקרונות דמוקרטיים, שיטת הבחירות.
מאפייני המשטר הדמוקרטי: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. יסודות חוקתיים.
מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל : חוקים,סמלים והקשר בין ישראל ליהדות התפוצות. זרמים ביהדות.
זכויות מיעוטים והשסע הלאומי.

מתי נבחנים לבגרות

חלוצי הערכה הינה תוכנית ממירת בגרות. בי"א הנושא המרכזי הנלמד במסגרת חלוצי הערכה הוא: זכויות אדם ואזרח בשוק העבודה.בי"ב הנושא המרכזי הנלמד במסגרת חלוצי הערכה הוא: ארגוני המגזר השלישי.בכיתות י"א וי"ב יוערכו התלמידים.ות במספר אירועי הערכה: פרויקטים ומבחן אחד. ציון הבגרות מורכב משקלול הציונים  בכל אירועי ההערכה. 

צוות המקצוע
נירית בן יצחק (רכזת המקצוע), יוסי נדל, רן שטיין, נתן קביליס, רויטל בן ברוך-הדדי, שלומית אנגל, עידו ברקאי, אליאורה פרידמן.

מבנה התכנית

כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות

שנתון שעות אישיות שעות קבוצתיות במסלול מצויינות
י׳
60
9
מעל 60 אישיות, מעל 9 קבוצתיות
י״א
30
26
60 אישיות, 26 קבוצתיות
י״ב
--
26
60 אישיות, 26 קבוצתי

ניצוץ החקר

צוות מוביל: דבי זהבי, מרכזת, ד"ר עדי אהרון, רותם גל.

מורים בצוות בשנת תשפ"ב : אידו רונן, אסיה, אליאורה פרידמן, רן שטיין, רוני טוביאס, ליהי גולדשמיד, ענת רוזנווסר.

הקורס "ניצוץ החקר" ייחודי בכיתות י' בתיכון כצנלסון ונוצר כמענה לצורך בלימוד מיומנויות של המאה ה- 21 כבסיס להצלחה בלימודים התיכוניים והלאה.

סקרנות מובילה לחקר: תלמידים מתנסים בחוויית הסקרנות ובמיומנויות חקר סביב נושא מרכז (כמו חינוך פיננסי, מנהיגות, מגדר, אנרגיה, הבדלים בין דוריים, איכות הסביבה ועוד) שנבחר על ידי המורה המנחה את הקורס.

הבנת תהליך החקר מתחיל בשאילת שאלה ועובר דרך חיפוש מקורות אקדמיים ובחינתם לפי קריטריונים מדעיים, היכרות עם שיטות מחקר איכותניים וכמותיים ועד להתנסות בכתיבה אקדמית שמתבססת על הנלמד בשיעורי עברית (כתיבה ממזגת). אנו מדגישים גם מיומנויות "רכות" כמו עבודה שיתופית, פיתוח יכולת תכנון ועמידה בלוח זמנים, יכולת לבחון תהליכים באמצעות רפלקציה, משוב עמיתים והצגת תוצרים (עמידה בפני קהל) שמיועדים לפתח את התלמידים כלומדים עצמאיים.

הקורס הוא בסיס לבחירה של מגמות לימוד בכיתה י"א כולל אפשרות לכתיבת עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.