אנגלית

על המקצוע
Students are provided with cultural norms of language use, register, vocabulary and grammar structures enabling them to use English to communicate at internationally recognized levels both orally and in writing. in order to communicate and function in a technological world where English is the accepted International language .Students will develop into autonomous, responsible, independent language learners using 21st century skills including reflection and metacognitive awareness.
A selected group of students participate in an award winning Blog project called RelatioNet, in which students meet and interview Holocaust survivors then create blogs documenting their lives and places of origin.

מה לומדים?

All levels of the English Program are 3 years long and contain:
Integrated Learning and assessment of all of the skills in English: listening, speaking, reading and writing as well as core vocabulary and language knowledge and skills over a 3 year period.
English Literature -different genres, length and number of pieces according to the level of English studied-3,4 or 5 points
Assessment:
There are 4 modules on each level bagrut exam (3,4,5 point levels) which assess the same skills and knowledge but each at a more challenging level. The sum of those final grades comprise the final grade for a student in English. All of these are external grades except for Literature which is only a school grade Task and Project Based learning Initiative .

מתי נבחנים לבגרות
27%- Lower module exam- taken at the end of the 11th grade .
27% Higher module exam- taken at the end of the 12th grade.
26% Project Based Learning- Internal Literature Module-Grades are accumulated over 3 years of learning and assessment of the Literature Program-
20%-Computerized Oral Bagrut Exam-COBE-.Assessment of Spoken English- taken in the 12th grade

צוות המקצוע
Beverly Chazan-Head of the English Department, Beatrice Weiss, Yossi Eliav,Yaniv Magrela,Camilla Isak Elani, Dr. Anastasia Troitsky,Diane Yaron, Aviv Ben Eliezer, Nadav Zmiri

מבנה התכנית

כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות

שנתון שעות אישיות שעות קבוצתיות במסלול מצויינות
י׳
60
9
מעל 60 אישיות, מעל 9 קבוצתיות
י״א
30
26
60 אישיות, 26 קבוצתיות
י״ב
--
26
60 אישיות, 26 קבוצתי

ניצוץ החקר

צוות מוביל: דבי זהבי, מרכזת, ד"ר עדי אהרון, רותם גל.

מורים בצוות בשנת תשפ"ב : אידו רונן, אסיה, אליאורה פרידמן, רן שטיין, רוני טוביאס, ליהי גולדשמיד, ענת רוזנווסר.

הקורס "ניצוץ החקר" ייחודי בכיתות י' בתיכון כצנלסון ונוצר כמענה לצורך בלימוד מיומנויות של המאה ה- 21 כבסיס להצלחה בלימודים התיכוניים והלאה.

סקרנות מובילה לחקר: תלמידים מתנסים בחוויית הסקרנות ובמיומנויות חקר סביב נושא מרכז (כמו חינוך פיננסי, מנהיגות, מגדר, אנרגיה, הבדלים בין דוריים, איכות הסביבה ועוד) שנבחר על ידי המורה המנחה את הקורס.

הבנת תהליך החקר מתחיל בשאילת שאלה ועובר דרך חיפוש מקורות אקדמיים ובחינתם לפי קריטריונים מדעיים, היכרות עם שיטות מחקר איכותניים וכמותיים ועד להתנסות בכתיבה אקדמית שמתבססת על הנלמד בשיעורי עברית (כתיבה ממזגת). אנו מדגישים גם מיומנויות "רכות" כמו עבודה שיתופית, פיתוח יכולת תכנון ועמידה בלוח זמנים, יכולת לבחון תהליכים באמצעות רפלקציה, משוב עמיתים והצגת תוצרים (עמידה בפני קהל) שמיועדים לפתח את התלמידים כלומדים עצמאיים.

הקורס הוא בסיס לבחירה של מגמות לימוד בכיתה י"א כולל אפשרות לכתיבת עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.