דבר המנהל

תלמידים והורים יקרים שלום,

ברוכים הבאים לבית חינוך תיכון כצנלסון. בית החינוך שלנו הוקם בשנת 1946, כבית הספר התיכון הראשון בעיר כפר סבא.

אנשי החינוך וסגל בית הספר מחויבים למורשת ההיסטורית המפוארת של עשייה חינוכית ליברלית אותה נטעו מייסדיו של בית החינוך עם הקמתו וטיפחו מנהליו ומחנכיו של התיכון לאורך השנים.

בית החינוך שלנו פועל לקידומם של ערכים דמוקרטיים-ליברליים ולביצורן של תפיסות המקדמות סובלנות וכבוד כלפי כל האוכלוסיות בחברה, ובמיוחד כלפי קבוצות מיעוט, שאינן זוכות ליחס של כבוד ושוויון בישראל ובעולם כולו. בבית החינוך שלנו אנו מתעקשים על שיח עם מודעות מגדרית ועל הצבת גבולות ברורים למותר ולאסור בתחום זה, גם כאשר אירועים חריגים מתרחשים בין כותלי הבית שלנו. אנו מחויבים לפעילויות של קירוב לבבות והכרת האחר: יהודים, ערבים, דתיים ולהט"בים, ונניף בגאווה את דגל הגאווה לאורך כל חודש יוני, חודש הגאווה בישראל. ביתר כוונה ומחויבות, נקיים עשייה חינוכית ברוח של כבוד האדם, סובלנות, ושוויון, תוך מתן אפשרות להשמעת ביקורת אזרחית בונה ומקדמת. כאנשי חינוך – מוטלת עלינו החובה לעסוק בחינוך פוליטי, במורכב ובשנוי במחלוקת, תוך הצבת גבולות ערכיים וקיום מציאות ועמדות פלורליסטית בתוכנו.

אנו מאמינים, כי בתלמידים ובתלמידות שלנו טמונה ההזדמנות לשיפורה ולתיקונה של החברה הישראלית. אנו מאמינים ומקווים, כי בידי הבוגרות והבוגרים של בית החינוך שלנו – מחוברים יחדיו: הכוונה, המטען הערכי והמוטיבציה הפנימית להוביל שינוי בשיח החברתי. אנו קוראים לבוגרינו לקחת על עצמם.ן עמדות הנהגה והשפעה – ביושר ובחמלה. בידיכם.ן להפוך את החברה שלנו לצודקת יותר, מוסרית יותר ושוויונית יותר.

ד"ר טובי רוזנברג- ממליס

מנהל תיכון כצנלסון

מבנה התכנית

כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות

שנתון שעות אישיות שעות קבוצתיות במסלול מצויינות
י׳
60
9
מעל 60 אישיות, מעל 9 קבוצתיות
י״א
30
26
60 אישיות, 26 קבוצתיות
י״ב
--
26
60 אישיות, 26 קבוצתי

ניצוץ החקר

צוות מוביל: דבי זהבי, מרכזת, ד"ר עדי אהרון, רותם גל.

מורים בצוות בשנת תשפ"ב : אידו רונן, אסיה, אליאורה פרידמן, רן שטיין, רוני טוביאס, ליהי גולדשמיד, ענת רוזנווסר.

הקורס "ניצוץ החקר" ייחודי בכיתות י' בתיכון כצנלסון ונוצר כמענה לצורך בלימוד מיומנויות של המאה ה- 21 כבסיס להצלחה בלימודים התיכוניים והלאה.

סקרנות מובילה לחקר: תלמידים מתנסים בחוויית הסקרנות ובמיומנויות חקר סביב נושא מרכז (כמו חינוך פיננסי, מנהיגות, מגדר, אנרגיה, הבדלים בין דוריים, איכות הסביבה ועוד) שנבחר על ידי המורה המנחה את הקורס.

הבנת תהליך החקר מתחיל בשאילת שאלה ועובר דרך חיפוש מקורות אקדמיים ובחינתם לפי קריטריונים מדעיים, היכרות עם שיטות מחקר איכותניים וכמותיים ועד להתנסות בכתיבה אקדמית שמתבססת על הנלמד בשיעורי עברית (כתיבה ממזגת). אנו מדגישים גם מיומנויות "רכות" כמו עבודה שיתופית, פיתוח יכולת תכנון ועמידה בלוח זמנים, יכולת לבחון תהליכים באמצעות רפלקציה, משוב עמיתים והצגת תוצרים (עמידה בפני קהל) שמיועדים לפתח את התלמידים כלומדים עצמאיים.

הקורס הוא בסיס לבחירה של מגמות לימוד בכיתה י"א כולל אפשרות לכתיבת עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.