היסטוריה

על המקצוע

לימוד ההיסטוריה הוא הניסיון להבין ככל האפשר את תולדות האנושות ודרכי התפתחותה ואת הסיבות לתהליכים ולאירועים השונים. לימוד ההיסטוריה תורם לגיבוש זהותם של התלמידים – חלק מבני התרבות האנושית וחלק מהעם היהודי וממדינת ישראל. בד בבד רכישת המיומנויות ההיסטוריות – קריאה ביקורתית של טקסטים, שאילת שאלות חשיבה מסדר גבוה וגיבוש עמדה מבוססת עובדות – היא נדבך חשוב בעיצובו של בוגר משכיל במדינה דמוקרטית.
ד"ר אורנה כץ אתר, מפמ"ר היסטוריה

על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בתוספת העמקה והעשרה של צוות המורים בביה"ס. רוב התוכנית עוסקת בשילוב שבין היסטוריה כללית והיסטוריה יהודית-ישראלית בעת המודרנית. הבנת התהליכים והאירועים שעיצבו את העם היהודי ואת מדינת ישראל, ואת מקומם בהיבט הגלובלי. החל מצמיחת תופעת הלאומיות במאה ה-19 ושורשיה, הרצל וצמיחת הציונות כחלק ממגמה אירופאית עם ייחודיות לאומית – ציונית. נעבור להגשמת החזון הציוני בארץ ישראל בסוף המאה ה- 19 וראשית המאה ה-20. משם 'נחזור' לאירופה וננסה להבין את שורשי עליית הנאציזם, את מלחמת העולם השנייה והשואה באירופה ובצפון אפריקה. בכיתה י"א 'נחזור' לארץ ישראל, למאבק היישוב היהודי בשנות ה-40 של המאה העשרים להקמת מדינת ישראל. אחרי שנעסוק במלחמת העצמאות, חשיבותה, מחיריה, הדילמות והקונפליקטים שהציבה בפני בני התקופה, נעבור לסוגיות בהיסטוריה של מדינת ישראל: תהליך דה-קולוניזציה כלל עולמי ומקומה של הציונות בו, השפעת התהליך על יהודי ארצות האסלאם, קליטה ועלייה (עם כל המטענים שהנושא מזמן), גישת 'כור ההיתוך' והשפעתה, המעבר לגישה רב תרבותית, הגורמים למלחמת יום הכיפורים וההשפעות הפוליטיות-כלכליות-חברתיות-ביטחוניות שלה.

בתוכנית הערכה בית ספרית נלמד את נושא "ממדינת מקדש לעם הספר, תולדות בית שני". נתמקד בהבנייתה והתפתחותה של הזהות היהודית הכוללת אלמנטים אתניים/לאומיים ודתיים. נדגיש מיומנויות למידה וחשיבה מסדר גבוה באמצעות קריאה מודרכת של מאמרים אקדמיים, ניתוח קטעי מקורות יהודיים מהעת העתיקה וצפייה מודרכת בסרטים.

כיתות בתוכנית תמ"ר יעסקו בתהליכי חקר על פי חלק מהנושאים הנ"ל ויכתבו עבודת חקר בכיתה י"א. כיתות אלה לא ילמדו תולדות בית שני.

מתי נבחנים לבגרות: בכיתה י  במועד קיץ יוני תשפד. 

צוות המקצוע
רכזות : אסיה שקדי מיכל יוספן.
מורים: אלמוג באום גרינברג, ארז חסון, אינה קלברס שמורק, יונתן גולדפוס, דרור ניב, אילנית כהן.  

מבנה התכנית

כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות

שנתון שעות אישיות שעות קבוצתיות במסלול מצויינות
י׳
60
9
מעל 60 אישיות, מעל 9 קבוצתיות
י״א
30
26
60 אישיות, 26 קבוצתיות
י״ב
--
26
60 אישיות, 26 קבוצתי

ניצוץ החקר

צוות מוביל: דבי זהבי, מרכזת, ד"ר עדי אהרון, רותם גל.

מורים בצוות בשנת תשפ"ב : אידו רונן, אסיה, אליאורה פרידמן, רן שטיין, רוני טוביאס, ליהי גולדשמיד, ענת רוזנווסר.

הקורס "ניצוץ החקר" ייחודי בכיתות י' בתיכון כצנלסון ונוצר כמענה לצורך בלימוד מיומנויות של המאה ה- 21 כבסיס להצלחה בלימודים התיכוניים והלאה.

סקרנות מובילה לחקר: תלמידים מתנסים בחוויית הסקרנות ובמיומנויות חקר סביב נושא מרכז (כמו חינוך פיננסי, מנהיגות, מגדר, אנרגיה, הבדלים בין דוריים, איכות הסביבה ועוד) שנבחר על ידי המורה המנחה את הקורס.

הבנת תהליך החקר מתחיל בשאילת שאלה ועובר דרך חיפוש מקורות אקדמיים ובחינתם לפי קריטריונים מדעיים, היכרות עם שיטות מחקר איכותניים וכמותיים ועד להתנסות בכתיבה אקדמית שמתבססת על הנלמד בשיעורי עברית (כתיבה ממזגת). אנו מדגישים גם מיומנויות "רכות" כמו עבודה שיתופית, פיתוח יכולת תכנון ועמידה בלוח זמנים, יכולת לבחון תהליכים באמצעות רפלקציה, משוב עמיתים והצגת תוצרים (עמידה בפני קהל) שמיועדים לפתח את התלמידים כלומדים עצמאיים.

הקורס הוא בסיס לבחירה של מגמות לימוד בכיתה י"א כולל אפשרות לכתיבת עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.