מגמת מדעי החברה- 5 יח"ל

על המגמה (מידע כללי)


"מדעי החברה הם החיים."

במגמת מדעי החברה התלמידים עוסקים בהבנת העולם החברתי, הכלכלי והרגשי של בני אדם. כמקצוע מדעי, הלמידה מתמקדת בהבנת תיאוריות ומושגים והדגמתם על חיי היום יום. הלמידה היא חווייתית ויישומית בהקשר לחייהם של עולם המתבגרים.  המקצוע מתאים לתלמידים אשר מתעניינים בסביבה החברתית שלהם.  

כל תלמידי המגמה לומדים את מקצוע הפסיכולוגיה ברמה של 2 יח"ל ובוחרים תחום נוסף על כך – סוציולוגיה או כלכלה ברמה של 2 יח"ל.  בחינת הבגרות היא באחד המקצועות מתוך השניים. ההערכה של המקצוע השני היא פנימית ומורכבת מבחינות פנימיות ומטלות חווייתיות של יישום הידע.

בנוסף, התלמידים כותבים עבודת חקר בקבוצות של שני תלמידים (1 יח"ל) בכל נושא שמעניין אותם בתחום של מדעי החברה.

הלמידה מלווה ביציאה לסיורים לימודיים, סדנאות וימי עיון שמחברים בין התיאוריה למושגים ובמטלות חווייתיות ומשמעותיות.

מה לומדים?
פסיכולוגיה עוסקת בהתנהגות, רגשות ומחשבות של האדם. במהלך הלימודים טועמים ממספר תחומים שמסייעים בהבנת האדם וסביבתו החברתית. תוכנית הלימודים כוללת נושאים מפסיכולוגיה קוגניטיבית (תהליכי חשיבה), רגשות וריגוש (כולל מצבי לחץ והתמודדות איתם), פסיכולוגיה של האישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה חיוביות.

סוציולוגיה עוסקים בתהליכים חברתיים שמשפיעים על בני אדם. המושגים והתיאוריות מהווים בסיס להבנת אירועים ותופעות חברתיים שמתרחשים בארץ ובעולם וקישור לחוויות החיים של בני נוער. תוכנית הלימודים כוללת נושאים הקשורים לתרבות נוער, תהליכים משפחתיים, עולם העבודה וגלובליזציה.  

לימודי כלכלה מיועדים להרחיב אופקים בנושאים כלכליים וחברתיים בישראל ובעולם. ההיכרות עם מושגים ומודלים כלכליים מאפשרים ניתוח אירועים אקטואליים ומגמות כלכליות באופן ביקורתי. הפרקים הנלמדים עוסקים בתורת המחסור ומודל עקומת התמורה, היצע וביקוש, תחרות משוכללת וכשלי השוק, אבטלה, עוני ואי-שוויון, גלובליזציה, תקציב המדינה ומודל קיינס.

בעבודת החקר התלמידים מתנסים במיומנויות חקר עיוניים ומעשיים ברמה אקדמית. העבודה מתבצעת בקבוצות של שני תלמידים שבוחרים נושא שמעניין אותם. מורה המקצוע מלווה את התלמידים לאורך תהליך כתיבת עבודת החקר. כתיבת העבודה בכיתה י"ב.

תנאי קבלה
הקבלה למקצוע כלכלה מותנית בציון גבוה בהקבצה א' במתמטיקה (שווה ערך ל-4 יחידות לימוד בתיכון)

הקבלה לפסיכולוגיה וסוציולוגיה מותנית בציונים טובים במקצועות  רבי-המלל (היסטוריה, תנ"ך, ספרות) בכיתה ט' ויכולת  להתמודד עם חומר בהיקף רחב, ניסוח טוב בעל פה   ויכולת ללמידה עצמאית מודרכת.

צוות המגמה: דבי זהבי (מרכזת המקצוע), נירית בן יצחק, הדס ליבר, תומר מועלם, חיה דאלי ואליה גולדפרב

מבנה התכנית

כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות

שנתון שעות אישיות שעות קבוצתיות במסלול מצויינות
י׳
60
9
מעל 60 אישיות, מעל 9 קבוצתיות
י״א
30
26
60 אישיות, 26 קבוצתיות
י״ב
--
26
60 אישיות, 26 קבוצתי

ניצוץ החקר

צוות מוביל: דבי זהבי, מרכזת, ד"ר עדי אהרון, רותם גל.

מורים בצוות בשנת תשפ"ב : אידו רונן, אסיה, אליאורה פרידמן, רן שטיין, רוני טוביאס, ליהי גולדשמיד, ענת רוזנווסר.

הקורס "ניצוץ החקר" ייחודי בכיתות י' בתיכון כצנלסון ונוצר כמענה לצורך בלימוד מיומנויות של המאה ה- 21 כבסיס להצלחה בלימודים התיכוניים והלאה.

סקרנות מובילה לחקר: תלמידים מתנסים בחוויית הסקרנות ובמיומנויות חקר סביב נושא מרכז (כמו חינוך פיננסי, מנהיגות, מגדר, אנרגיה, הבדלים בין דוריים, איכות הסביבה ועוד) שנבחר על ידי המורה המנחה את הקורס.

הבנת תהליך החקר מתחיל בשאילת שאלה ועובר דרך חיפוש מקורות אקדמיים ובחינתם לפי קריטריונים מדעיים, היכרות עם שיטות מחקר איכותניים וכמותיים ועד להתנסות בכתיבה אקדמית שמתבססת על הנלמד בשיעורי עברית (כתיבה ממזגת). אנו מדגישים גם מיומנויות "רכות" כמו עבודה שיתופית, פיתוח יכולת תכנון ועמידה בלוח זמנים, יכולת לבחון תהליכים באמצעות רפלקציה, משוב עמיתים והצגת תוצרים (עמידה בפני קהל) שמיועדים לפתח את התלמידים כלומדים עצמאיים.

הקורס הוא בסיס לבחירה של מגמות לימוד בכיתה י"א כולל אפשרות לכתיבת עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.