עברית

על המקצוע
הלשון העברית היא חלק מיוחד ובלתי נפרד מתרבותו של העם היהודי. היא אפשרה ליהודים מכל התפוצות להבין זה את זה גם אם אחד מהם חי בפולין והאחר במרוקו.

הלשון היא הבסיס לכל תחומי התרבות: הספרות, התיאטרון, היסטוריה, פילוסופיה יהודית, וכמובן לימודי סיפורי התנ״ך. למידת מנגנוני השפה (דקדוק ותחביר) מאפשרת לתלמידים להתנסח טוב יותר, להתבטא באופן ברור יותר ולוודא שהמסר שהם רוצים להעביר הוא אותו המסר שהנמען מבין. למידת כתיבת טיעון וכתיבה ממזגת מסייעת לתלמידים למצות את יכולותיהם במקצועות אחרים וכמובן מסייעת בחיי היום-יום ומניחה בסיס ללימודים אקדמיים בעתיד.

ידיעת הלשון מסייעת לתלמידים בכתיבת בחינות ועבודות במקצועות רבי-מלל, עבודות גמר, קורות חיים או מכתבים לגורמים שונים.

מה לומדים?
ניתוח תחבירי והקשר בין סדר המילים במשפט למשמעות המשפט.
דקדוק עברי, מבנה של פעלים והקשר בין בניינים למשמעות הפועל, ודרכי היווצרות של שמות עצם.
כתיבה ממזגת (מוכרת באקדמיה בשם ״סקירת ספרות)״.
בניית טיעון מנומק ומשכנע.

מתי נבחנים לבגרות
בחינה חיצונית (70%) במועד חורף י״א.
הערכה חלופית (בית ספרית) מוגשת בסוף י״א.

צוות המקצוע
רותם גל (רכזת המקצוע), מיה שילון, גילה ונונו, אפרת לילוס, אורלי אשד, אסנת בלומנפלד, נטלי גדעון-שר, סיגל ויסמן.

מבנה התכנית

כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות

שנתון שעות אישיות שעות קבוצתיות במסלול מצויינות
י׳
60
9
מעל 60 אישיות, מעל 9 קבוצתיות
י״א
30
26
60 אישיות, 26 קבוצתיות
י״ב
--
26
60 אישיות, 26 קבוצתי

ניצוץ החקר

צוות מוביל: דבי זהבי, מרכזת, ד"ר עדי אהרון, רותם גל.

מורים בצוות בשנת תשפ"ב : אידו רונן, אסיה, אליאורה פרידמן, רן שטיין, רוני טוביאס, ליהי גולדשמיד, ענת רוזנווסר.

הקורס "ניצוץ החקר" ייחודי בכיתות י' בתיכון כצנלסון ונוצר כמענה לצורך בלימוד מיומנויות של המאה ה- 21 כבסיס להצלחה בלימודים התיכוניים והלאה.

סקרנות מובילה לחקר: תלמידים מתנסים בחוויית הסקרנות ובמיומנויות חקר סביב נושא מרכז (כמו חינוך פיננסי, מנהיגות, מגדר, אנרגיה, הבדלים בין דוריים, איכות הסביבה ועוד) שנבחר על ידי המורה המנחה את הקורס.

הבנת תהליך החקר מתחיל בשאילת שאלה ועובר דרך חיפוש מקורות אקדמיים ובחינתם לפי קריטריונים מדעיים, היכרות עם שיטות מחקר איכותניים וכמותיים ועד להתנסות בכתיבה אקדמית שמתבססת על הנלמד בשיעורי עברית (כתיבה ממזגת). אנו מדגישים גם מיומנויות "רכות" כמו עבודה שיתופית, פיתוח יכולת תכנון ועמידה בלוח זמנים, יכולת לבחון תהליכים באמצעות רפלקציה, משוב עמיתים והצגת תוצרים (עמידה בפני קהל) שמיועדים לפתח את התלמידים כלומדים עצמאיים.

הקורס הוא בסיס לבחירה של מגמות לימוד בכיתה י"א כולל אפשרות לכתיבת עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.