תנ"ך

על המקצוע
כבר מכיתה ב' מתחילים התלמידים ללמוד תנ"ך באופן רשמי, כאשר את סיפורי התנ"ך מתחילים לשמוע כבר בגן.
אז למה עוד?
כשאנו לומדים תנ"ך אנו לומדים מעבר לסיפוריו דברים כה רבים סביב.
תולדות האומה והתהוותה, צמיחה והתהוות האמונה, תפיסות דתיות של עמי הסביבה, סוגות ספרותיות, פילוסופיה והגות, צמיחת הפרשנות, התהוות הטקסט המקראי. צמיחת הדתות המונותאיסטיות מהתנ"ך ועוד. פסיכולוגיה של דמויות, סוציולוגיה של המשפחה בעולם העתיק, חוק ומשפט בעולם העתיק ובתנ"ך והשפעתם על החוק והמשפט בימינו, אפילו מנהל עסקים.
לשון, מקורות השפה השגורה על פינו, אומנות והדרך בה הושפעה ופרשה את סיפורי התנ"ך, השפעת התנ"ך על ספרות העולם ועל הספרות העברית בפרט ועוד ועוד. כמובן שאנו יכולים רק לטעום על קצה המזלג מכל תחום.
שבעים פנים לתורה, אמרו חז"ל. שבעים פנים להיבטים השונים שאנו מוצאים במקרא.

הלימוד שלנו נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון, הערכה בית ספרית (30% מציון הבגרות), כוללת את מגילת רות הנפלאה, שיר אשת חיל ממשלי ופרקים נבחרים משיר השירים. 

לאחר מכן נעבור לסיפורי ראשית העולם והאנושות. נעסוק בסיפורים על בריאת העולם, התפתחותו, הריסתו ובנייתו מחדש, עד שנגיע למשפחתו של אב האומה, אברהם. 

בזה נתחיל בכיתה י'.

החלק השני של הלימוד שלנו (מאמצע כיתה י') יתמקד בסיפורי האימהות ואבות האומה (בראשית י"ב- ל"ב). נעסוק בקורותיהם של האבות והאימהות, ביחסים המורכבים ביניהם, בתפיסת עולמם, בהצלחות ובכישלונות שלהם, ובעיקר נראה שאף הם היו בני אדם, עם חוזקות וחולשות, כמו כולנו.

מסיפורי האבות והאימהות נעבור לסיפורו של יוסף (פרקים ל"ז- מ"ח) ונלמד על העליות והמורדות בחייו ועל קשריו הסבוכים עם משפחתו.

בסיום חלק זה, תידרשו להגיש שתי משימות מבוקרות (בפיקוח של משרד החינוך) דרך גוגל קלסרום (35% מציון הבגרות).

החלק השלישי של הלימוד שלנו (כיתה י"א) יוקדש ללימוד החומר לבחינה החיצונית, המהווה 35% מציון הבגרות.

נלמד את סיפורי התהוות האומה, מהעבדות במצרים ועד מתן תורה במדבר ונסיים בלימוד מעניין של מספר חוקים בתורה, בעיקר חוקים סוציאליים כגון: הגנה על חלשי החברה, עזרה לנזקקים, חוקי שמיטה ומשכון ועוד.

תוך כדי הלימוד נעסוק בקריאה ביקורתית של הטקסט ונלמד מיומנויות שנות, שהן הבסיס לקריאה והבנה של טקסטים.

מתי נבחנים לבגרות
בחינת הבגרות היא בסוף כיתה י"א.

צוות המקצוע
שרון אגסי (רכזת), מירלה אבלסון, אבי עומר, רויטל בן ברוך, מיכל יוספן, נטלי שר- גדעון, חן קליין, מירה דבורה, הדר בנדט.

מבנה התכנית

כל תלמיד מחוייב בשעות אישיות ובשעות קבוצתיות

שנתון שעות אישיות שעות קבוצתיות במסלול מצויינות
י׳
60
9
מעל 60 אישיות, מעל 9 קבוצתיות
י״א
30
26
60 אישיות, 26 קבוצתיות
י״ב
--
26
60 אישיות, 26 קבוצתי

ניצוץ החקר

צוות מוביל: דבי זהבי, מרכזת, ד"ר עדי אהרון, רותם גל.

מורים בצוות בשנת תשפ"ב : אידו רונן, אסיה, אליאורה פרידמן, רן שטיין, רוני טוביאס, ליהי גולדשמיד, ענת רוזנווסר.

הקורס "ניצוץ החקר" ייחודי בכיתות י' בתיכון כצנלסון ונוצר כמענה לצורך בלימוד מיומנויות של המאה ה- 21 כבסיס להצלחה בלימודים התיכוניים והלאה.

סקרנות מובילה לחקר: תלמידים מתנסים בחוויית הסקרנות ובמיומנויות חקר סביב נושא מרכז (כמו חינוך פיננסי, מנהיגות, מגדר, אנרגיה, הבדלים בין דוריים, איכות הסביבה ועוד) שנבחר על ידי המורה המנחה את הקורס.

הבנת תהליך החקר מתחיל בשאילת שאלה ועובר דרך חיפוש מקורות אקדמיים ובחינתם לפי קריטריונים מדעיים, היכרות עם שיטות מחקר איכותניים וכמותיים ועד להתנסות בכתיבה אקדמית שמתבססת על הנלמד בשיעורי עברית (כתיבה ממזגת). אנו מדגישים גם מיומנויות "רכות" כמו עבודה שיתופית, פיתוח יכולת תכנון ועמידה בלוח זמנים, יכולת לבחון תהליכים באמצעות רפלקציה, משוב עמיתים והצגת תוצרים (עמידה בפני קהל) שמיועדים לפתח את התלמידים כלומדים עצמאיים.

הקורס הוא בסיס לבחירה של מגמות לימוד בכיתה י"א כולל אפשרות לכתיבת עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל.